ஆரோக்கியம்

உடல் ஆரோக்கியம் பற்றிய குறிப்புகள் தமிழில்

கல்லீரல் நன்றாக இயங்க சாப்பிடவேண்டிய 11 உணவுகள்

கல்லீரல் நன்றாக இயங்க சாப்பிடவேண்டிய 11 உணவுகள்

நமது உடலின் மிகப்பெரிய உள் உறுப்பு என்பதால், கல்லீரல் நன்றாக இயங்க ?? கல்லீரல் நமது உடலைச் செயல்படவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க எண்ணற்ற வேலைகளைச் செய்கிறது. இது செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது, உடலை நச்சு நீக்குகிறது, புரதங்களை உற்பத்தி செய்கிறது மற்றும்

உயர் இரத்த அழுத்தம் குறைய என்ன செய்ய வேண்டும்

உயர் இரத்த அழுத்தம் குறைய என்ன செய்ய வேண்டும்

உயர் இரத்த அழுத்தம் குறைய என்ன செய்ய வேண்டும் (how to reduce high blood pressure) உயர் இரத்த அழுத்தம் என்பது நம்மில் பலரை நவீன மருத்துவத்தின் பக்கம் திருப்பியுள்ள பிரச்சனை.  உயர் இரத்த அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பெரும்பாலான மக்களுக்கு