கனவு பலன்கள்

கனவு பலன்கள் – kanavu palan in Tamil

காளை மாடு கனவில் வந்தால் என்ன பலன்

காளை மாடு கனவில் வந்தால் என்ன பலன் – வெள்ளை காளை மாடு கனவில் வந்தால் ??

காளை மாடு கனவில் வந்தால் என்ன பலன் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா?! அனைவருக்கும் அன்றாட வாழ்க்கையில் கனவுகள் வரும் வெவ்வேறு விதமான கனவுகள் வரும் அதில் குறிப்பாக இந்த பதிவில் நம் கனவில் காளை மாடு வந்தால் என்ன பலன் என்று பார்க்கலாம் பொதுவாக கனவில் காளை மாடு வந்தால் அது ஒரு

பசு மாடு கனவில் வந்தால் என்ன பலன்

பசு மாடு கனவில் வந்தால் என்ன பலன்

பசு மாடு கனவில் வந்தால் என்ன பலன்கள் என்றால் அனைவருக்கும் தினசரிகளில் பசுமாடு கனவு ஒரு பொதுவான கனவு தான்.”பசுவைக் கனவில் கண்டேன்” என்று நினைத்து பலனை அறிய முயற்சி செய்தால் அது பயனற்றச் செயலாகும்.

தாய்மாமன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன்

தாய்மாமன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன்

தாய்மாமன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் – இந்த மாதிரி உறவினர்கள் கனவில் வருவது நமக்கு அதிக பலனை தருவதில்லை கெட்டதை மட்டுமே தான் தரும்..நடக்கும் சம்பவங்களை வைத்து..நல்லதா இல்லை கெட்டதா…

சிவன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன்

சிவன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன்

சிவன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் – அப்படிப்பட்ட சிவபெருமான் நம் கனவில் வந்தால் அது நமக்கு.. சிவபெருமான் வந்தால் நமக்கு எந்த மாதிரி நன்மை..

பாம்பு கனவில் வந்தால் என்ன பலன் - வெள்ளை பாம்பு கனவில் வந்தால் நன்மையா ?!

பாம்பு கனவில் வந்தால் என்ன பலன் – வெள்ளை பாம்பு கனவில் வந்தால் நன்மையா ?!

பாம்பு கனவில் வந்தால் நாம் அனைவரும் இந்த மாதிரி பாம்பு கனவில் வந்தால் இது ஒரு கெட்ட கனவு என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்போம் ஆனால் பாம்பு கனவில் வந்தால் என்ன அர்த்தம் என்றால்… வெள்ளை பாம்பு கனவில் வந்தால் கனவு காண்பவருக்கு…