உயர் இரத்த அழுத்தம் குறைய என்ன செய்ய வேண்டும்

உயர் இரத்த அழுத்தம் குறைய என்ன செய்ய வேண்டும்

உயர் இரத்த அழுத்தம் குறைய என்ன செய்ய வேண்டும் (how to reduce high blood pressure) உயர் இரத்த அழுத்தம் என்பது நம்மில் பலரை நவீன மருத்துவத்தின் பக்கம் திருப்பியுள்ள பிரச்சனை.  உயர் இரத்த அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பெரும்பாலான மக்களுக்கு