கல்லீரல் நன்றாக இயங்க சாப்பிடவேண்டிய 11 உணவுகள்

கல்லீரல் நன்றாக இயங்க சாப்பிடவேண்டிய 11 உணவுகள்

நமது உடலின் மிகப்பெரிய உள் உறுப்பு என்பதால், கல்லீரல் நன்றாக இயங்க ?? கல்லீரல் நமது உடலைச் செயல்படவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க எண்ணற்ற வேலைகளைச் செய்கிறது. இது செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது, உடலை நச்சு நீக்குகிறது, புரதங்களை உற்பத்தி செய்கிறது மற்றும்