ஜீரண சக்தி அதிகரிக்க பாட்டி வைத்தியம்

ஜீரண சக்தி அதிகரிக்க பாட்டி வைத்தியம்

ஜீரண சக்தி அதிகரிக்க பாட்டி வைத்தியம் என்ன?? நமது அனைவருக்கும் குழந்தைகள் முதல் பதிவர்கள் வரை இந்த ஜீரண சக்தி பிரச்சனை ஒன்றும் அரிதான பிரச்சனை இல்லை எல்லோருக்கும் அவ்வப்போவது ஏற்படும் பிரச்சனை தான். நாம் சாப்பிடும் உணவு சரிவர செரிமானம் ஆவதில் முக்கிய பங்கு இந்த ஜீரண சக்திக்கு உண்டு.